Belančevine

Belančevine

Belančevine su veoma važan sastojak hrane, jer su ne ophodne za rast i razvoj mladih, za održavanje stalne forme odraslih, kao i za održavanje funkcionalne i imunološke sposobnosti organizma. Njihova uloga je pre svega gradivna, ali mogu imati i energetsku ulogu (u slučaju da nema dovoljno ugljenih hidrata i masti u ishrani)

Belančevine su potrebne da zamene gubitak koji nastaje kao posledica trošenja belančevina tkiva; da obezbede stvaranje novih belančevina u toku rasta i razvoja dece, u toku trudnoće, kao i sintezu mleka u toku dojenja. Belančevine povoljno utiču na radnu sposobnost i funkciju mozga i čine čoveka dinamičnim.

Prema poreklu, belančevine su takođe biljnog i životinjskog porekla, njihova vrednost u namirnicama biljnog životinjskog porekla procenjuje se na osnovu vrste i količine pojedinih amino-kiselina. Vrednije su belančevine životinjskog porekla, jer sadrže u većim količinama, mnogobrojne bitne aminoi - kiseline. Srodnije su belančevinama ljudskog organizma (96-99%). Zbog znatno većeg sadržaja bitnih amino-kiselina, belančevine životinjskog porekla smatraju se belančevinama prve, a belančevine biljnog porekla, belančevinama druge klase.

Najvažniji izvor belančevina u ljudskoj ishrani je meso, a belančevine iz jaja i mleka smatraju se biološki najvrednijim.

Dnevne potrebe za belančevinama, uglavnom zavise od godina starosti i od veličine akvitne mišićne mase. Mlade i mršave osobe, kod kojih mišićna masa ima prevagu nad masnim tkivom, imaju veću potrebu za belančevinama od onih kod kojih je veći deo telesne mase masno tkivo.