Meso

Meso

Meso je životinjsko tkivo korišteno kao hrana. Ono je bogat izvor belančevina kojeg kojih u mesu nalazimo od 17 - 25% , sadrži od 5-25% masti , soli , hormona i vode. Takodje ima i visok sadržaj esencijalnih aminokiselina u formi proteina. Od vitamina sadrži najvise vitamina grupe B ( Niacin i Riboflavin ) , zatim gvožđa , fosfora , kalcijuma i ugljenih hidrata.

Prema vrsti koje dolazi u promet razlikujemo:

  • govedinu (teletinu i junetinu)
  • prasetinu (svinjetinu)
  • ovčetinu (janjetinu)
  • živinsko meso
  • konjetinu
  • zežetinu
  • riblje meso
  • meso raznih divljači

Meso koje se stavlja u promet mora biti higijesnki ispravno , površina mora biti ravna i ne sme sadržati izdrobljene kosti. Stavlja se u promeet kao osnovni delovi i manji komadi sa kostima ili bez. Meso u prometu mora biti deklarisovano sto znači da treba da sadrži: nativ i mesto proizvodnje, vrstu i kategoriju mesa. Ako se ono uvozi obavezno je da mesto uvoznika bude istaknuto kao i datum proizvodnje i zemlja odakle meso potiče.