Mleko

Mleko

Mleko je najčešći naziv za belu tečnost proizvedenu iz mlečnih žlezda ženki sisara koje se koristi u ishrani. Veoma je bitna namirnica mladih sisara koji još nisu spremni da vare različitiju hranu.

Najčešći mlečni proizvodi koji se koriste u ljudskoj ishrani su:

 • jogurt
 • sir
 • kajmak
 • razni namazi

U ljudskoj ishrani , u razvijenijim zemljama , je najzastupljenije kravlje mleko koje sadrži od 3-8% mlečne masti , 4-8% hranljivih materija i oko 88% vod. Najzastuljeniji protein je kazein koga ima čak 80%, dok ostalih 20% čine proteini surutke (albumini i globulini). Naravno , sastav mleka varira u zavisnosti od faktora kao što su:

 • uzrast
 • rasa
 • ishrana
 • godišnje doba

i slično.

Naravno , postoji i veliki broj kritčara mleka. Izmedju ostalog i aktivisti za prava životinja, koji kritikuju široku ljudsku pimenu kravljeg mleka. Oni generalno iznose etičke probleme povezane sa korišćenjem kravljeg mleka.

Medjutim kritičari mleka koji ne spadaju aktivistima za pava životinja navode da mleko može da ima i neželjene posledice po ljudsko zdravlje. Neke od njihovih ukazivanja su:

 • Dve studije su pokazale da galaktiza ( varenje laktoze iz mleka) može da bue uzročnik raka jajnika, ali ostale studije nisu uspele da pokažu takvu vezu.
 • Jedna od studija opet povezuje veliko unošenje kalcijuma i rak prostate. Zvanični dokazi da je takav problem nastao od mleka ne postoje.
 • Neka mleka su bogata zasićenim mastima , što se povezuje sa povećanjem rizika od ateroskleroze i srčanog oboljenja. Malo-masni i nemasni oblici mleka i mlečnih proizvoda umanjuju takve rizike.
 • Čak 70% ljudi je moguće da boluje od nekog vida nepodnošljivosti laktoze. Za te osobe , mleko može da prouzrukuje simptome kao što su grčevi, nadutost ,vetrovi i dijareju.