Opšte vesti...
Dijeta za smanjenje krvnog pritiska je učinkovitija kada se kombinuje sa telesnim vežbama

Dijeta za smanjenje krvnog pritiska je učinkovitija kada se kombinuje sa telesnim vežbama

Kombinujući dijetu za smanjenje pritiska sa vežbama i savetima za smanjenje kilaže može da dovede do velćeg smanjenja krvnog pritiska kao i mnoge druge benefite, James A. Blumenthal, Ph.D., sa medicinskog univerziteta Durham N.C, i njegove kolege su studireli 144 pacijenta sa prekomermtežinom i visokim pritiskom. Za 4 meseca , 46-oro je pratilo program DASH ( Dietary Approaches to Stop Hypertension -smanjenje pritiska putem dijete ) , 49-oro je pratlo dijetu i radilo vežbe pod nadzorom , a 49-oro njihovu uobičajenu dijetu.

Krvi pristisak meren u klinici se smanjio za 16.1/9.9 milimetara žive među onima koji su pratili DASH dijetu i telesne vežbe , 11.2/7.5 među onima koji su pratili samo DASH dijetu a među onima koji su se pridržavali samo njihove obične dijete pritisak se smanjio 3.4/3.8 milimetara žive, Ostali pregledi krvnih sudova i srčanih funkcija uključujući i massu leve srčane komore su isto bile poboljšane kod pacijenata koji su koristili DASH dijetu i vežbe.

Izvor
Archives of Internal Medicine